طبیعت گردی در سواحل خزر

طبیعت گردی یا بوم گردی معمولا اولین پیشنهاد سفر در تابستان است. مسافران برای گذران اوقات فراغت ، رهایی از مشغله های روزمره و دوری از هیاهوی زندگی شهری ، کسب آرامش و تمدید قوای فکری و روحی  به آغوش طبیعت می روند.ایران با تنوع آب و هوایی یکی از کشورهای غنی به لحاظ طبیعی […]

زیبا ترین جنگل های ایران

زیبا ترین جنگل های ایران کجا هستند. با توجه به اینکه ایران یک کشور خشک به لحاظ آب و هوایی می باشد ، ولی چه در شمال کشور و چه در جنوب و چه در بعضی دیگر از مناطق ایران جنگل های بسیار زیبایی وجود دارند ، که آشنایی با آنها خالی از لطف نیست.

Scroll to top