گردشگری پایدار

 گردشگری پایدار بر پایه ی توسعه پایدار از اهداف گردشگری در نگاه مدرن امروز است. این مقاله به مفهوم گردشگری پایدار می پردازد.

گردشگری پایدار، الزام امروز، نیاز فردا

 گردشگری پایدار از جمله دستاوردهای دنیای امروز و از بهترین جلوه های تفکر توسعه پایدار میباشد. از جمله اندیشه های انسان مدرن که در همین سال های اخیر بسیار به آن پرداخته است و تلاش‌های علمی و فرهنگی و صنعتی فراوانی در رسیدن به آن داشته، مقوله توسعه پایدار است. مفهومی که به توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و صنعتی در هر نقطه ای که انسانی در آن زندگی می کند، آن هم بطوریکه پایدار و همیشگی باشد می پردازد.

توسعه پایدار شامل جنبه ها و رویکردهای بسیاری است که از مهم‌ترین این رویکردها، مقوله ی گردشگری با نگاه گردشگری پایدار میباشد. نگاهی که سعی بر ایجاد یک سیستم اقتصادی دائمی و پایدار در فضای گردشگری دارد، بطوریکه کمترین اثری را در جامعه و محیط زیست بگذارد. قرن حاضر، قرن گردشگری است. انسان امروز بهتر و راحتتر از هر انسان دیگری در طول تاریخ می تواند، به سفر برود. اینجاست که امروزه با درک مسافرت راحتتر دست به سفر می برد و راهی مناطق دیدنی می‌شود.

حجم بالای گردشگر به مناطق گردشگری شناخته شده از یک‌سو و سعی انسان امروز در کشف و معرفی مناطق جدید گردشگری از سوی دیگر موجب بروز آسیب های جدی بر بدنه ی مناطقی است که ظرفیت تبدیل شدن به یک قطب گردشگری را ندارند.

ردشگری پایدار با رویکرد مدیریتی که بر اثرات گردشگری دارد، سعی در حفظ و ارتقای منابع زیستی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق هدف گردشگران را دارد.  گردشگری پایدار با نگاهی اشتغالزا و درآمدآفرین به گردشگری، این صنعت را به عنوان یکی از اهرم‌های رشد اقتصادی و اجتماعیی در هر منطقه‌ای تبدیل می کند.

گردشگری پایدار علاوه بر تفکر بر موضوعاتی چون ایجاد یک بستر درآمدزایی و اقتصادی و همچنین حفظ منابع زیستی و تاریخی، با نگاهی ابزاری به مقوله گردشگری، آنرا به عنوان راه کاری برای صلح و نزدیکی تمدن ها و بهترین شیوه در پیوند فرهنگها معرفی می کند.

چرا گردشگری پایدار؟

گسترش گردشگری در جهان امروز امری اجتناب ناپذیر است و این گسترش در کشورهای صاحب گردشگری در سالهای اخیر به حدی در حال توسعه قرار گرفت که موجب بروز اثراتی نامطلوب بر منابع زیست محیطی، ساختارهای اجتماعی و ارزش های فرهنگی در آن کشورها شد. آنجا بود که مفهوم گردشگری پایدار با هدف حفظ منابع زیستی و فرهنگی و تاریخی و با ایجاد انگیزه در گردشگر در جهت حفظ و ارتقای این ارزش ها برای اولین بار در کشور هایی که خود را در معرض آسیب فقر گردشگری می‌دیدند، دیده شد.
آنها  گردشگری پایدار را با توجه به چارچوب های موجود در توسعه پایدار تعریف کردند. چارچوبی که سعی در برقراری یک زندگی امن و پایدار با در نظر گرفتن آنکه باید خسارت های منابع، تخریب محیط زیست و نابسامانی های اجتماعی به حداقل برسد. چارچوبی که زندگی امن و سالم نسل کنونی را بدون به خطر انداختن نسل‌های بعدی تامین می نماید.

 گردشگری پایدار ، با این رویکردها در صدر اهداف توسعه پایدار قرار گرفت. مقوله‌ای که تامین آن با توجه به زمان دستیابی به آن نیاز به صبر، تلاش و تعهد ملی دارد. از آنجا که هر رویداد انسانی و یا بهتر هر فعالیت انسانی که بتواند ثروت ساز باشد، همراه خود پیامدهایی منفی خواهد داشت، صنعت گردشگری نیز خالی از این پیامدها نخواهد بود. اما می توان به گونه ای اقدام کرد که این صنعت به شکلی پایدارتر و سازگارتر با محیط فعالیت نماید. این موضوع تا آنجا با اهمیت است که در سال ۲۰۱۷ میلادی، سازمان جهانی جهانگردی، آن سال را به عنوان سال جهانی گردشگری پایدار؛ ابزاری برای توسعه انتخاب کرد.

اصول گردشگری پایدار

  • بهره گیری از منابع با توجه به ویژگی های پایدار آن: چرا که هر منبع طبیعی، فرهنگی، اجتماعی با یک شرط پایدار در طول تاریخ به دست ما رسیده است و در نظر گرفتن ویژگی‌های پایدار آن موجب استفاده ی بدون تخریب از آن خواهد شد.
  • مصرف معقول و ممانعت از اسراف: گردشگر در  گردشگری پایدار ، به یک فرهنگ صرفه جویی در تفریح گرایش پیدا می‌کند تا با این فرهنگ، هر چه کمتر به تخریب منابع دست زده باشد.
  • ایجاد و نگهداری تنوع: شناسایی، ایجاد و حفظ تنوع های زیستی، فرهنگی، اجتماعی، آن هم بطوریکه گردش پذیر باشد و پایدار بماند، از مقوله‌های گردشگری پایدار است.
  • کمک به اقتصاد محلی:  گردشگری پایدار با در نظر گرفتن ایجاد یک منبع درآمد پایدار برای مردم محلی، سعی در حفظ و نگهداری فرهنگ ها و ارزش های منطقه گردشگری را دارد.
  • آموزش فعالان در زمینه های گردشگری: در نگاه گردشگری پایدار، توسعه ی همراه با حفظ ارزش ها تنها از راه آموزش گردشگر میسر نمیشود. بلکه، مجری گردشگری نیز باید با این تفکر همسو باشد.
  • سعی در بازاریابی و معرفی درست و معقول مناطق گردشگری: گردشگری که نسبت به تمامی جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی، زیستی و تاریخی مقصد سفر خود آگاهی کامل داشته باشد، هم با برنامه سفر خواهد کرد که این خود موجب حفظ بهتر و ارتقای مناسبتر جنبه های مختلف گردشگری می شود و هم خود را متعهدتر می‌داند.

جهان امروز متوجه رشد بسیار صنعت گردشگری شده است. جهانی که حالا می‌خواهد قسمتی از صنعت و درآمد خود را از این طریق به دست بیاورد. اما همین دنیای امروز به خوبی درک می‌کند که اگر می‌خواهد به شکل پایدار و همیشگی از گردشگری ثروت تولید کند، باید بتواند آنرا بطور پایدار ایجاد و بهره برداری نماید. اینجاست که همواره باید سعی در ایجاد بستری در جهت گردشگری پایدار نماید.

گردشگری پایدار

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top