آبشارگردی

آبشار راین؛ بهشت در کویر

اگر به عنوان یک مشاور طبیعت گرد به شما بگویم به کرمان بروید و از طبیعت آنجا لذت ببرید ممکن است که جملات اخری باشید که با من حرف میزنید و اولین چیزی که در زهنتان متبادر می شود این است که «این چه جور طبیعت گردی ه که نمیدونه کرمان کویره ولش کن میرم […]

Scroll to top