بندر گمبرون

تالاب های ایران

تالاب های ایران، مناظری از خشکی در آب آب، پدیدآورنده زیبایی هاست. آب، در اندازه های وسیع می تواند دریا و یا دریاچه ای باشد میزبان زیستگاه‌های بسیار و زیبایی های فراوان. اما گاهاً در جدال آب و خشکی، محیط هایی پدید می آید که گویی همنشینی دلنشین این دو رقیب همیشگی است. تالاب ها […]

راهنمای سفر به جنوب ایران

سه منطقه قشم، کیش و بندرعباس در جنوب ایران جز زیباترین جزیره ها و شهر های ایران می باشد. برای اشخاصی که ایرانگردی دغدغه آنها می باشد، جنوب ایران همچون بهشتی زیبا می باشد با مردمانی خونگرم همچون آب و هوای آنجا، طبیعت بکر و زیبای جنوب و همچنین خلیج نیلگون خلیج فارس که همچون […]

Scroll to top