بوم گرد

گردشگری خوراک

گردشگری خوراک از خیال تا واقعیت جذب گردشگر غذا تا چه اندازه می‌ تواند برای جذب گردشگر در یک کشور تاثیرگذار باشد؟ و اگر تاثیری دارد تا چه اندازه می ‌تواند در تبادلات فرهنگی و تاریخی و زیست محیطی نقشی را بازی کند؟ آیا نگرش گردشگری خوراک در سطح جهانی دیده شده است؟ و اگر […]

اصول طبیعت گردی

طبیعت گردی یک نوع سفر است که متفاوت از دیگر سفرها الزامات خود را می طلبد. دانستن این الزامات در داشتن یک سفر طبیعت گردی مناسب بسیار مفید خواهد بود. الزاماتی مانند دانستن مکان سفر، اطلاع کافی از شرایط آب و هوایی، همراه داشتن لباس مناسب و در نظر گرفتن محیطی که قصد سفر به […]

Scroll to top